Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 16 2017

kremdobuzi
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viagosialap gosialap
kremdobuzi
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima vialittlewhitelies littlewhitelies
kremdobuzi
7713 539e 500
Reposted frommslexi mslexi vialittlewhitelies littlewhitelies

March 15 2017

kremdobuzi
7440 84ff 500
Reposted fromthinredline thinredline viaohgodwhy ohgodwhy

February 24 2017

kremdobuzi
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viainnocentsoul innocentsoul
kremdobuzi
0717 777b
Reposted fromrol rol viaelusive elusive
kremdobuzi
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viatupfen tupfen
kremdobuzi
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaExplorers Explorers
kremdobuzi
kremdobuzi
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viakurdebele kurdebele
kremdobuzi
6115 d456
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viakurdebele kurdebele
kremdobuzi
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viadestroyed destroyed
kremdobuzi
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaExplorers Explorers

February 19 2017

kremdobuzi
6410 52d7
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaEtien Etien
kremdobuzi
Pewność siebie nie oznacza, że gdy spotkasz się z ludźmi, zadzierasz nosa i uważasz się za kogoś lepszego. Pewność siebie oznacza, że w spotkaniu z ludźmi jesteś sobą, bo wiesz, że z nikim nie musisz się porównywać
Reposted fromnezavisan nezavisan viaEtien Etien
kremdobuzi
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie.
kremdobuzi
5465 c8dc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viaEtien Etien
kremdobuzi
8759 a6b4
Reposted frompollywood pollywood viaKuishi Kuishi
kremdobuzi
Reposted frommajkey majkey viaKuishi Kuishi
kremdobuzi
3467 3a1d
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaKuishi Kuishi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl