Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

kremdobuzi
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viatasteofsilence tasteofsilence
kremdobuzi
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja via48hrs 48hrs
kremdobuzi
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

kremdobuzi
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viakindofnightmare kindofnightmare
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

kremdobuzi
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
kremdobuzi
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
kremdobuzi
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialeann leann

July 17 2017

kremdobuzi
8301 8975
kremdobuzi
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  

July 04 2017

kremdobuzi
Widzę Cię w przyszłości ze mną, jako mojego męża. Widzę jak mamy problemy, jak się kochamy, jak mamy ciche dni, jak się uśmiechamy na widok naszego dziecka. Widzę, jak się kłócimy, jak podchodzisz do mnie i całujesz w szyję gdy robię Ci kolację, jak tulimy się do siebie gdy spotyka nas tragedia. Widzę Cię przychodzącego z pracy, szczęśliwego na mój widok i wychodzącego z domu, trzaskającego drzwiami po sprzeczce. Chcę tego wszystkiego, raju i piekła na ziemi, łez i śmiechu z Twojego powodu. Tego wszystkiego i każdej lepszej i gorszej rzeczy.
Reposted fromnicotine nicotine viablackcat blackcat
3758 a54a 500

lattefoam:

the holy trinity 

Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
kremdobuzi
1590 b855
Reposted fromSkydelan Skydelan viachemiczna chemiczna
kremdobuzi
6833 07a8 500

June 25 2017

kremdobuzi
kremdobuzi
3740 13fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabitemyneck bitemyneck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl