Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

kremdobuzi

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

kremdobuzi
I szukamy powodów, by się odezwać, marnujemy cenne chwile. 
A już moglibyśmy siedzieć obok siebie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viaawaken awaken

April 16 2017

kremdobuzi
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viakoloryzacja koloryzacja

April 15 2017

kremdobuzi
Ciekawa jestem co mówisz , gdy ktoś pyta o mnie.
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viaitjen itjen

April 14 2017

1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viawhiskywithsprite whiskywithsprite
kremdobuzi
2805 2399 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola

April 04 2017

kremdobuzi
To smutne, ile można dowiedzieć się o człowieku ze sposobu, w jaki kończy długoletnią znajomość.
— z przemyśleń bez niego...
Reposted frompensieve pensieve viaanakarenina anakarenina
kremdobuzi
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamagolek22 magolek22
kremdobuzi
8007 927e 500
"Wielu ludziom się wydaje, że kontakt online i ten twarzą w twarz to jedno i to samo. Komunikując się na odległość, też przekazujemy sobie garść faktów, ale umykają nam przy tym takie informacje pozawerbalne, jak ton głosu, rytm wypowiedzi, wymowa spojrzenia, mimika czy język ciała. To tzw. szczere sygnały, które często mają większe znaczenie niż treść. (...) Nie wspominając o dotyku. Nawet delikatne poklepanie po plecach robi różnicę i ma wpływ na nasze samopoczucie.
W bezpośrednim kontakcie zalewa nas kaskada hormonów i neuroprzekaźników, które się uwalniają, gdy jesteśmy fizycznie blisko kogoś. Siedząc naprzeciwko siebie, odzwierciedlamy sposób mówienia naszego rozmówcy i tak budujemy z nim więź. Tylko taki rodzaj kontaktu pozwala nam ocenić, czy druga osoba jest godna zaufania, czy jest między nami "chemia", czy warto w tę znajomość inwestować."
Susan Pinker.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
kremdobuzi
2301 66bb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamywonderland mywonderland
kremdobuzi
7205 974a
Reposted fromdusix dusix viaover-land over-land

March 23 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaallay allay
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viaallay allay
kremdobuzi
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute viaanorexianervosa anorexianervosa
kremdobuzi
kremdobuzi
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viageralt geralt

March 16 2017

kremdobuzi
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viagosialap gosialap
kremdobuzi
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima vialittlewhitelies littlewhitelies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl