Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 04 2017

kremdobuzi
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viamagolek22 magolek22
kremdobuzi
8007 927e 500
"Wielu ludziom się wydaje, że kontakt online i ten twarzą w twarz to jedno i to samo. Komunikując się na odległość, też przekazujemy sobie garść faktów, ale umykają nam przy tym takie informacje pozawerbalne, jak ton głosu, rytm wypowiedzi, wymowa spojrzenia, mimika czy język ciała. To tzw. szczere sygnały, które często mają większe znaczenie niż treść. (...) Nie wspominając o dotyku. Nawet delikatne poklepanie po plecach robi różnicę i ma wpływ na nasze samopoczucie.
W bezpośrednim kontakcie zalewa nas kaskada hormonów i neuroprzekaźników, które się uwalniają, gdy jesteśmy fizycznie blisko kogoś. Siedząc naprzeciwko siebie, odzwierciedlamy sposób mówienia naszego rozmówcy i tak budujemy z nim więź. Tylko taki rodzaj kontaktu pozwala nam ocenić, czy druga osoba jest godna zaufania, czy jest między nami "chemia", czy warto w tę znajomość inwestować."
Susan Pinker.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viashitsuri shitsuri
kremdobuzi
2301 66bb 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamywonderland mywonderland
kremdobuzi
7205 974a
Reposted fromdusix dusix viaover-land over-land

March 23 2017

7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viaallay allay
1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viaallay allay
kremdobuzi
Mam tylko nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy.
— bo bardzo bym chciała
Reposted fromSalute Salute viaanorexianervosa anorexianervosa
kremdobuzi
kremdobuzi
0626 c2ab
Reposted fromEkran Ekran viageralt geralt

March 16 2017

kremdobuzi
1839 eb1b
Reposted fromolgazet olgazet viagosialap gosialap
kremdobuzi
Aby osiągnąć sukces pierwsze co musisz zrobić to zakochać się w ciężkiej pracy.
— Siostra Mary Lauretta
Reposted fromikhakima ikhakima vialittlewhitelies littlewhitelies
kremdobuzi
7713 539e 500

March 15 2017

kremdobuzi
7440 84ff 500
Reposted fromthinredline thinredline viaohgodwhy ohgodwhy

February 24 2017

kremdobuzi
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viainnocentsoul innocentsoul
kremdobuzi
0717 777b
Reposted fromrol rol viaelusive elusive
kremdobuzi
- zaprosił mnie do teatru [...] - do teatru? wyjdź za niego.
— DD
Reposted fromspes spes viatupfen tupfen
kremdobuzi
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viapikkumyy pikkumyy
kremdobuzi
kremdobuzi
2199 77de
Reposted frommartynkowa martynkowa viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl