Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

kremdobuzi
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viatasteofsilence tasteofsilence
kremdobuzi
1236 4b35
Asertywność zbyt często jest pospolitym brakiem taktu
Reposted fromyouranafilaksja youranafilaksja via2708 2708
kremdobuzi
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

kremdobuzi
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viakindofnightmare kindofnightmare
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

kremdobuzi
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
kremdobuzi
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
kremdobuzi
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialeann leann

July 17 2017

kremdobuzi
8301 8975
kremdobuzi
Chciałabym Ci napisać, że tęsknię.  

August 15 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

kremdobuzi
Spotykasz kogoś i nie wiadomo dlaczego, zatrzymujesz się właśnie przy tej osobie, a ona przy tobie. Zawsze warto się zatrzymać. Byłoby cudownie, gdybyśmy zatrzymywali się częściej.
— Jacek Bławut, "Bilans dokumentalisty. Jakim cudem może być człowiek", Kino 10/12
kremdobuzi
Reposted frombluuu bluuu vianokturnal nokturnal
kremdobuzi
2365 1382
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu vialeann leann

July 17 2017

kremdobuzi
8301 8975
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl